تبلیغات
اکسیر ولایت - مردم نخواستند علی در خانه نشست (مقبولیت)
اکسیر ولایت
الا مسها که در گرد و غبارید **** به اکسیر ولایت دل سپارید