تبلیغات
اکسیر ولایت
اکسیر ولایت
الا مسها که در گرد و غبارید **** به اکسیر ولایت دل سپارید